Welkom bij de
                        Onafhankelijk
 
(Oud-)Roomskatholieke Kerk

  Welcome to the Indipendent (Old-) Roman Catholic Church! (for English summary click here)

 Erläuterung auf Deutsch: benutzen Sie den  Link

 

Los van Rome (alhoewel...),  tóch rooms- katholiek!

  trouw aan de traditie, en tegelijkertijd:

open voor de vragen van tegenwoordig

(en daarop gelovig een antwoord zoeken en integreren )

                                                 

Is de Kerk heden ten dage nog wel nodig?

Ja! Ondanks veel dingen die (helaas) tegen zouden kunnen spreken, is in en door de katholieke kerk Jezus zelf in onze wereld aanwezig en moet Hij dat ook zijn: in en door de Sacramenten, in en door haar gelovigen door de H. Geest ('waar twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden') die elkaar mede in en door de Kerk bemoedigen en steunen, en vooral in de Eer aan God die naar het voorbeeld van Jezus in de eerste plaats altijd en overal moet worden gebracht. Gegrondvest op Bijbel en Traditie en in trouw hier aan is de Kerk en haar gelovigen tevens een pijler en baken in de maatschappij.

De Traditie is belangrijk omdat zij de boodschap van het Evangelie ongeschonden bewaart en doorgeeft, en niet afhankelijk is van persoonlijke interpretaties en modetrends; al kan men bčst aanpassen, maar altijd in overeenstemmming met Bijbel en Traditie. Als het verleden niet telt voor het heden, wat voor waarde heeft dan het heden voor de toekomst???!

Een katholieke kerk voor mensen van het derde millenium: trouw aan Bijbel en Traditie, maar ook met open oog voor de wereld van vandaag. De Kerk van het verleden, maar staande in het heden.

De Kerk zoals paus Johannes XXIII (+ 1963) mogelijk  voor ogen heeft gehad! (En die men ook terugvindt in het Conciliedocument  van Vaticanum II over de Liturgie: 'Sacrosanctum Concilium'.)     De katholieke Kerk hoeft en hoefde niet opnieuw te worden uitgevonden!

Trouw aan de traditie:
in het Latijn of in het Nederlands, volgens de kerkelijke voorschriften van 1956 en 1962 (Tridentijnse liturgie). Deze liturgie en de achterliggende spiritualiteit, gegrondvest in de H. Schrift, zijn nog steeds een actuele inspiratiebron! Door paus Benedictus XVI is deze Liturgie gelukkig weer in ere hersteld!

 'progressief'
waar zij, op basis van de overgeleverde kerkelijke leer aanpassingen doet die tegemoet komen aan hedendaagse vragen en noden (sociale en ethische vragen, etc). Met name in de Westerse maatschappij veranderen familiale en sociale verbanden, wetenschappelijke en culturele opvattingen. De ORKK wil op niveau verbinding houden en antwoord geven!

 

 

 

 Klik op de desbetreffende
onderstaande link,
en je krijgt meer informatie!

 

Wil je direct contact? Ons mail adres is:  orkk@freeler.nl

of maak nader kennis met ons:

 

*De Kerk en haar geschiedenis

 

*Adressen en erediensten

 

*Actueel en overweging

*Priester worden bij de ORKK

*De derde orde  

*Summary in English

 *Zusammenfassung auf Deutsch